Το «εικονικό εργαστήριο Energ@tic» προσφέρει στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια σειρά προκλήσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας από γνώριμες καταστάσεις

Οι προκλήσεις αυτές επιτρέπουν στους μαθητές να αναλύσουν μια κατάσταση και να προτείνουν βελτιώσεις για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.


Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Lifelong Learning Programme N° 135254-LLP-1-2007-1-BE-KA3-KA3MP 01/01/2008 - 31/03/2010

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


socrates