energ@tic
 
 

Πρωτόκολλο το οποίο προτείνεται από το γαλλικό λύκειο Notre Dame de Sion Fransiz Lisesi (TR): Χρησιμοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς από τους μαθητές

έρευνα :

 • Έναρξη και πλαίσιωση του έργου
 • Τοπογραφία του περιβάλλοντος διαβίωσης: ανάλυση των προσφορών των μέσων μεταφοράς, της ποιότητας πρόσβασης και των διαδρομών για όλα τα μέσα με μια πλήρη απογραφή
 • Η κινητικότητα παιδιού/γονέα:ανάλυση της ζήτησης μέσω μιας έρευνας των   σύγχρονων πρακτικών, των προσδοκίων και των επιφυλάξεων από τις έρευνες.

απολογισμός : Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων με αυτοκίνητο από το σύνολο των μαθητών και ο υπολογισμός της κατανάλωσης καυσίμου..

σχέδιο δράσης : Η ζητούμενη πρόκληση είναι να μειωθεί ο αριθμός των χιλιομέτρων από όλους τους μαθητές του εκπαιδευτηρίου.

αντίδραση : νέα έρευνα των παιδιών, των γονέων.

 

 

έρευνα :

Προώθηση και στελέχωση του έργου

 1. Σύσταση ομάδας διοργάνωσης : θα αποτελείται από τους μαθητές που θα εποπτεύονται από έναν ή περισσότερους καθηγητές

  NDS
   : Chaque semaine, pendant 2h, notre école propose des activités ou « clubs ». Nous avons créé le club »Energ@tic » auquel se sont inscrits 14 élèves en majorité des classes scientifiques.
 2. Ορίστε τη λέξη "κινητικότητα ":
  - Στο λεξικό Larousse
  - Στην ιστοσελίδα της, η μηχανή αναζήτησης "Googgle" η έννοια "ορισμός της κινητικότητας» μας δίνει μια λίστα των τοποθεσιών.

  Η έρευνα εκπλήσσει, καθώς δίνει ένα ευρύ ορισμό της λέξης "κινητικότητα".
  • Η κινητικότητα είναι η δυνατότητα να μετακινούνται .* Κοινωνική Κινητικότητα* Αστική Κινητικότητα* Διεθνής Κινητικότητα * Κινητικότητα του ηλεκτρονίου * *συντελεστής κινητικότητας ...
   fr.wikipedia.org/wiki/Mobilité
  • Εύκολο να μετακινηθούν? Εύκολο να αλλάξουν
   fr.wiktionary.org/wiki/mobilitéé
  • Έμφαση στην ένταξη στο δίκτυο των επιχειρήσεων, την ασφάλεια και τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών - ειδικά για ...
   www.educnet.education.fr/dossier/wifi/biblio.htm
  • Χαρακτηριστική αντίληψη ενός τερματικού σταθμού που μπορεί να λειτουργεί σε ένα μέσο μεταφοράς που κινείται (τραίνο, αυτοκίνητο ...). ...
   lexicom.free.fr/lexicommo.htm
  • Τι δυνατότητες προσφέρει η μεταφορά (δρόμοι, δρομολόγια λεωφορείων, κλπ..) που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ταξιδεύουν από το ένα μέρος ......
   (Βλ. δικτυακό τόπο)
  •  «Η έννοια της κινητικότητας που σχετίζεται με τη δυνατότητα του ταξιδιού ή της μεταφοράς».Η κινητικότητα νοείται ως «ο χαρακτήρας του τι μπορεί να μετακινηθεί,κινηθεί».
   (Βλ. δικτυακό τόπο)
  • Δυνατότητα να δεχθεί τη νέα θέση ή τόπο εργασίας ή απομάκρυνση από την κατοικία  του, ή την μετακόμιση και ...
   (Βλ. δικτυακό τόπο)
  NDS : la recherche a été intéressante pour nos élèves dont le français n’est pas la langue maternelle. Bien entendu nous avons resitué le terme « mobilité » dans le cadre des transports.
 3. Μεταφορές και Ενέργεια :Πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας. Η ανάγνωση μια έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2001 μπορεί να κάνει τους μαθητές  να γνωρίζουν ότι ο τομέας των μεταφορών αφορά τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές..

  NDS
   : A la suite des deux dernières étapes, les élèves sont maintenant capables de donner  une définition au défi de mobilité et peuvent la publier sur le forum : Le défi écoMOBILITÉ vise à réduire la consommation d’énergie et les émissions provenant du transport urbain des élèves entre leur lieu de domicile et l’établissement. Il ambitionne de les aider à adopter des modes de transport moins polluants en augmentant la part de proportion des modes de transport comme la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage.
  Mais il vise aussi à sensibiliser les conducteurs potentiels qu’ils représentent, de façon à ce qu’ils adoptent un comportement écologique dans l’achat, l’entretien, la conduite de leur futur véhicule.

Τοπογραφία του περιβάλλοντος διαβίωσης

Πριν την πρόκληση την ίδια, είναι αναγκαίο να γίνει μια μελέτη της πόλης, όπου το σχολείο είναι: να αναλυθούν οι προσφορές υπηρεσιών μεταφορών, την ποιότητα της πρόσβασης στη διευκόλυνση με όλους τους τρόπους και τις διαδρομές μια συνολική απογραφή.

NDS : les élèves ont recensé tous les transports utilisés dans la ville d’Istanbul.

 1. Un réseau sans rail : Autobus, dolmuş, taxi, métrobus
 2. Un réseau avec rail aérien : Tramway  moderne et nostalgique, téléphérique, métro aérien monorail
 3. Un réseau avec rail souterrain : funiculaire, métro
 4. Un réseau maritime : « IDO » appelé autobus de mer, bateau appelé « vapur », taxi de mer
dolmus tramway téléphériquemétro taxi de mer

Άτομα με ειδικές ανάγκες παιδί/γονέας

Έλεγχο των μεταφορών: ανάλυση της ζήτησης μέσω μιας έρευνας των σημερινών πρακτικών, τις προσδοκίες και απροθυμία από τις έρευνες.

recensement service de ramassage scolaire

 

απολογισμός


NDS : L’audit a été mené à partir d’une enquête qui visait à déterminer la distribution des moyens de transports utilisés par les élèves entre leur domicile et l’école.
Dans le questionnaire a été mentionné :

 • L’âge de l’élève (ou sa classe) celui-ci pouvant intervenir dans le choix du moyen de transport : un élève de 14ans est plus autonome qu’un enfant de 10ans.
 • L’adresse de l’élève avec si connue la distance approximative entre le domicile et l’école
 • Une liste des transports proposés dans la ville de l’établissement scolaire (résultats de l’étude topographique)
Le recensement des bulletins de réponse permettent de déterminer le pourcentage d’utilisation pour chaque moyen de transport.Les élèves en ont conclu que la consommation maximale d’énergie provenait  des bus de transport scolaire
L’interview du responsable du service scolaire Nezih Bey leur apprend que l’ensemble du service scolaire est formé de 27minibus, tous équipés de moteur diesel.
Ils transportent par jour 423 élèves sur une distance totale de 1880km.
Il leur a été donc possible de faire un calcul approximatif de la consommation d’essence :      

 • Calcul du nombre de jours sur le calendrier scolaire : 179jours
 • Consommation moyenne :6L/100km (après enquête chez plusieurs chauffeurs)
 • Calcul de la consommation totale en une année scolaire : 18,80x176x6=19852,80L

Le questionnaire a été distribué et rempli uniquement par les élèves pendant leurs heures de vie scolaire. Il faut donc encore distribuer un questionnaire de concertation aux parents

 

σχέδιο δράσης


Η πρόκληση είναι να μειωθεί ο αριθμός των χιλιομέτρων από όλους τους φοιτητές του ιδρύματος.
Πιθανές λύσεις να προτείνει είναι :

 • Carpooling για τους φοιτητές που ζουν στην ίδια γειτονιά
 • Η οργάνωση τάξεις σχολείων για να καθησυχάσει τους γονείς των βρεφών και των παιδιών και να τους πείσουμε να στείλουν τα παιδιά τους να βαδίζουν.
 • Η οργάνωση ομάδων της συλλογής για ποδηλάτες...

NDS : Dans notre cas nous proposons de diminuer le nombre de kilomètres parcourus par les bus du service scolaire en organisant des points de ramassage au lieu du porte à porte.

 

αντίδραση


Νέα έρευνα κοντά στα παιδιά/γονείς.

NDS : dans notre cas il faudra faire aussi une enquête au niveau des chauffeurs.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο: Όλοι οι φοιτητές στο γραφείο του σχολείου και του οδηγού τους συμμετείχαν στη διεξαγωγή της πρόκλησης της κινητικότητας.Αυτά είναι μόνο μαθητές γυμνασίου των οποίων η ηλικία είναι μεταξύ 14 και 18 ετών.Οι οδηγοί είναι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι ειδικεύονται στη μεταφορά του σχολείου. λεωφορείο τους χρησιμοποιείται μόνο για την υπηρεσία αυτή.
 • Σε μακροπρόθεσμη βάση:Από ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα διανομής, είναι δυνατόν να επεκταθεί η αρχή της τοποθεσία παραλαβής για την σχολική υπηρεσία σε άλλα σχολεία.Για το σκοπό αυτό, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή το σχολείο Galatasaray της Κωνσταντινούπολης και παρουσίασαν το έργο με τις προκλήσεις του. Εμείς υπογράψαμε με τον υπεργολάβο ένα συμβόλαιο υπεργολαβίας για μια καλύτερη διάδοση του έργου.