energ@tic - Laboratorio virtuale per l’educazione all’energia sostenibile
 
 

Ankieta

W pierwszej kolejności, określić obszar, w którym wykonacie zadanie.

Może być to wasza klasa jeśli jest dobrze wyposażona,  część szkoły lub sala ze sprzętem.  
Przykład komputera jest szczególnie interesujący.

Upewnijcie się, czy w waszym obszarze ankiety jest choć jeden komputer .

Zaopatrzcie się w  urządzenie do pomiaru mocy i ankietę

[ Metoda ]

Metoda :

  • pracować w grupach dwu lub trzy osobowych;
  • zaopatrzyć się w urządzenie do pomiaru mocy i ankietę ;
  • przyznać każdej grupie określony obszar do badania;
  • opracować listę  sprzętów elektrycznych w obserwowanym obszarze;
  • Pomiar mocy sprzętów  w różnych stanach i zanotowanie wyników na kartce  ;
  • Oszacowanie   czasów użytkowania w  każdym stanie i zanotowanie na kartce;
  • Kalkulacja zużycia elektryczności  w każdym stanie;
  • Przygotowanie bilansu ankiety w każdej grupie,  następnie zestawienie wyników.  Rubryka "Bilans ankiety ";
  • Wspólne poszukiwanie rozwiązań w celu oszczędzania energii  i przede wszystkim  wyeliminowania  ukrytego zużycia energii ,patrz rubryka "Plan akcji".

 

Vous devez vous identifier pour relever le défi!

Utilisez le formulaire ci-dessus, ou inscrivez-vous si vous n'avez pas encore de nom d'utilisateur et de mot de passe.