energ@tic - Laboratorio virtuale per l’educazione all’energia sostenibile
 
 

Animacje

Kwestionariusze

Realizacje

Miejsce rozpoczęcia pracy

Definicja energii

Energia , jest to zdolność pewnego systemu do produkowania mocy wytwarzającej ruch, światło czy ciepło.
Energia termiczna lub ciepło :

  • Energia elektryczna.
  • Energia chemiczna (np.: w mieszance napędowej lub bateriach).
  • Energia potencjalna , poddająca się grawitacji.
  • Energia kinetyczna  rzeczy w ruchu.

Jednostką pomiaru mocy w systemie S.I. (System Międzynarodowy)  jest dżul.
Mocą sysytemu jest energia  rozwinięta przez ten system  przez jednostkę czasu. Mierzy się ona w watach. (W).

1 Wat = 1 dżul /sekundę

Aby zmierzyć zużytą energię, mnoży się moc przez czas: sprzęt, który pracuje z mocą 1kW podczas jednej godziny zużywa  1 kilowatogodzinę (kWh).
1 kWh = 3,6 MJ (megadżuli).