energ@tic - Laboratorio virtuale per l’educazione all’energia sostenibile
 
 
Społeczeństwo
Rodzina
Szkoła
Problem energii
Zuzywac lepiej i mniej

"Laboratorium wirtualne énerg@tic" proponuje zadania mające na celu oszczędność energii :

 • Szkola i energia
  • Analiza faktur
  • Okna (jaka jest ich izolacja? jak można ją polepszyć ?)
  • Ogrzewanie (przegląd grzejników i poszukiwanie rozwiązań
  • Oświetlenie (skuteczność, typ żarówek, regulacja..)
 • Dom i energia
 • Moc wytwórcza
 • Przemieszczanie sie i energia
  • środki transportu (wspólny transport prywatny, transport publiczny...)
 • Na czuwaniu
  • kserokopiarka (czuwanie, pozycja włączony/wyłączony, rodzaj papieru...)
  • Komputery i inne wyposażenie TIK
                              
Przebieg audytu

Ankieta :
informacja obserwacja, analiza, eksperymentowanie

Bilans :

ewaluacja

Plan działania :
rozwiązanie, decyzja, działanie

Reakcja :
wzbogacenie projektu na podstawie zdania osób z zewnątrz
KONTEKST

Szkola

Rodzina

Społeczeństwo
                              
Edukowac w taki sposób,
aby traktowano energie jako trwala

scénario 1
scénario 2 (.jpg)

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE DLA ENERGII PRZYSZŁOŚCI

Wychodząc naprzeciw  wyzwaniu do wychowania dla energii przyszłości, bardzo ważne jest, aby każdy obywatel starał się zmienić swoje zachowania konsumpcyjne i inwestował w nowe, bardziej wydajne technologie energetyczne. Edukacja ma w tym względzie zadanie wyjątkowe. Może ona w bardzo istotny sposób zmodyfikować zachowania obywateli.

PRZYBLIŻENIE ZAGADNIEŃ DZIĘKI  TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Wirtualne Laboratorium Energetyczne proponuje uczniom szkoły podstawowej i średniej serię zadań, dzięki którym zmniejszymy zużycie energii, poczynając od tego, co mamy w domu:

 • okna (jaka jest ich izolacja? jak możemy ją poprawić?)
 • ogrzewanie (sprawdzenie grzejników i poszukiwanie rozwiązań.)
 • oświetlenie (moc, typ żarówek, regulacja…) itd.
 • kserokopiarka (na czuwaniu, włączona lub wyłączona, rodzaj papieru…)
 • środki transportu (jazda kilku osób w samochodzie, transport publiczny…)
 • dystrybutory automatyczne (oszczędne oświetlenie, rozmrażanie lodówki w week-end….)

Wyzwania te pozwolą przybliżyć uczniom pojęcie audytu (czyli analizy sytuacji w domu i w szkole) w celu dokonania poprawy sytuacji i zredukowania konsumpcji energii. Na bazie pojedynczych badań zużycia energii, można będzie opracować audyt dla całej szkoły.

Technologia informacyjna odgrywa zasadniczą rolę w całym projekcie. Wirtualne Laboratorium proponuje narzędzia, które ułatwią współpracę. Baza danych obejmie wszystkie dokonania uczniów. Dodatkowo narzędzia multimedialne ułatwią zdobywanie nowej wiedzy  i kompetencji.

Laboratorium zawierać będzie: uporządkowane materiały pedagogiczne, multimedialne, pozwalające lepiej rozumieć tematykę energetyczną oraz narzędzia do symulacji interaktywnej, etc... 

POSUNIĘCIA KTÓRE ŁĄCZĄ NAUKĘ I DZIAŁANIA.

Aby podołać każdemu z tych zadań, uczniowie będą mieli do dyspozycji narzędzia technologiczne, jak również materiał naukowy (luxmetr, różnego rodzaju ankiety..etc).  Uczniowie we współpracy z nauczycielami i ekspertami sporządzają bilans energetyczny swojej szkoły, wypełniają kwestionariusze na temat zużycia energii w ich domach, rodzinach i miastach. Działania te służą stworzeniu systemu zmniejszenia zużycia energii i lepszego jej wykorzystania. Każde zadanie będzie rozwiązywane w podobny sposób:

 • ankiety:
   zbieranie informacji, obserwacja, analiza, doświadczeń…
 • bilans:
  ewaluacja energetyczna, eko-bilans sytuacji, przedstawienie możliwości poprawy sytuacji, priorytety i możliwe rozwiązania…
 • plan działania:
  wybór rozwiązania, determinacja w osiąganiu celu, podjęcie decyzji, działania obywatelskie w szkole i w domu…
 • reakcja:
  ewaluacja i wzbogacenie projektu dzięki czynnikom zewnętrznym (uczniowie, nauczyciele, szefowie organizacji i firm, przedstawiciele samorządów regionalnych, eksperci, itd…

Technologia informacyjna to narzędzie uprzywilejowane, pozwalające uczniom być w projekcie oraz realizować do końca  założenia projektu, a w efekcie  działać na rzecz rozwoju wiedzy o roli i znaczeniu energii dla przyszłych pokoleń.