energ@tic - Sürdürebilir enerji eğitimi için sanal laboratuvar
 
 

İddia alanları:

 

   | Uyur duruma getirme
   | Okul ve enerji
   | Ev ve enerji
   | Gri Enerji
   | Yer Değiştirme ve Enerji


les défis