energ@tic - Sürdürebilir enerji eğitimi için sanal laboratuvar
 
 

Ev ve enerji

Evdeki enerji tüketimi nedir ?

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash